Berichten

Ministerie van Defensie 28 juli 2013

Notities betreffende bezoek aan de ALGEMENE LEDENVERGADERING  van de Militair Rechtelijke Vereniging op 28 Juni 2013 in  het Ministerie van Defensie
te Den Haag, Het plein- Kalvermarkt complex, op uitnodiging van Mr. Pieter ’t Hart waarmee ik  bij de herdenking van 1-9 R.I. in Havelte kennis heb gemaakt.
Aan deze alg. vergadering  werd , samen met het  JURIDISCH NETWERK DEFENSIE  (JND),   een lezing verzorgd met als onderwerp:

DE SCHADEVERGOEDING ALS GEVOLG  VAN DE EXECUTIES VAN RAWAGEDE

Deze lezing werd gehouden door Landsadvocaat mr. Bert-Jan Houtzagers, werkzaam  bij Pels Rijcken
Omschrijving van het onderwerp was als volgt : In September 2011 is de Staat veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan een aantal weduwen van mannen die in 1947 zijn geëxecuteerd in Rawagede. Toenmalig Nederlands- Indië, en aan de overlevende  van deze executies.. Wat ging er aan deze veroordeling vooraf? Hoe verliep het proces?  Wat waren de overwegingen van de rechtbank en welke belangen speelden hierbij een rol?  Waarom is de staat niet in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak en is er nu sprake van een precedentwerking?

Mr. Houtzagers stond de Staat bij in dit proces en was bereid gevonden om in zijn lezing onder meer deze vragen de revue te laten passeren.
In deze lezing kwam aan de orde om welke reden de kwestie van de schadevergoeding was gegaan zoals het is gegaan en waarom er geen andere weg meer is geweest. In feite kwam het hier op neer: de Staat meende aanvankelijk dat, gezien de afspraken met Indonesië over wederzijdse excessen en geen processen zouden komen en toen dat wel het geval was kwam van Nederlandse zijde verjaring aangevoerd. Het feit van de verjaring werd door Zegveld  bestreden en is zij door de rechtbank in het gelijk gesteld. Zodoende waren er geen mogelijkheden meer voor de Staat en moest worden betaald. Hierna werden door enkele deelnemers vragen gesteld over het hoe  en waarom en argumenten  geopperd, die mogelijk hadden kunnen dienen.  Argumenten , op
Juridische grondslag, die aan mij voorbij gingen.

Lees meer