Brief zoon Loerah, origineel plus uitgetypte versie


TEKSTVERSIE

                                                                                               Tjimahi 17-9-48

Met de meeste hoogachting

Beste Heer Serg. Dijkstra

Hierdoor heb ik de eer u mede te deelen, dat ik nu best ben. En hoe gaat het met U, ook met de anderen ?

Als ik op Tjimahi zit, natuurlijk,ben ik rustig te zitten, maar als ik denk aan mijn ouders op Tandjoeng Poera woonde, dan ben ik weer onrustig, want bijna de hele desa onveilig zijn. Een als wij zien Tjimahi is veiliger dan Krawang. Daarom op Tjimahi ben ik rustig te zitten.

En ik vraag: moet u mijn ouders en ook de desa Tandjoeng Poera goed verzorgen. Ik ben bang als er zijn slechte menschen( rampokkers)komen, die zullen mijn ouders om te doodslaan

Want mijn vader heeft maar één karabijn,  en ook dat is een beetje kappot.En als u veel tijd heb ,moet u elke dag bij mijn vaderhuis komen, om te verzorgen.Als u de hele desa te controleren en goed verzorgen, natuurlijk heel veilig zijn, en ook de rampokkers zijn helemaal weg.

Wij betuigen thans onze trouw en eerbied omdat u met uw jongens op tandjoeng Poera goed te verzorgen. Een ook dienen we in volle aandacht bij het werk, en geen enkele moeilijkheden krijgen. Voordat ik naar Krawang terug ga of bij me thuis komen, ik moet van u brief te vernemen.

Tot hier maar, en hopende spoedig iets van u te vernemen, noem ik mij met de meest hartelijke groeten.

En ook moet u mij direct beantwoorden.

                                                                                                   Hoogachtend

                                                                                                                                (Handtek.)

Mijn adres er zijn twee adressen   no.1 p/a R.S.Damosinihardjo , vervolgschool no 1 Tjimahi.

No. II . P/A Ahmar distributie Rajat sebilah Waroeng Soto H. Kadran Aloon2 Tjimahi