Berichten

Brief aan Dr. P. Kamphuis

Geachte Heer Kamphuis,

Van  Lkol b.d. Wil Patist, van Vomi Nederland, vernam ik dat u van hem een DVD-kopie had ontvangen van de uitzending van het programma  van de NCRV “Altijd Wat” op 25 Oktober j. l.  Hierin  werd aandacht  besteed aan de kwestie Rawah Gedeh.  Ik meen dat het hebben van deze DVD-kopie zonder ervan op de hoogte te zijn hoe de uitzending tot stand is gekomen en wat het voorspel is geweest om tot de uitzending te komen, u  een incomplete informatie zou geven. Vandaar het onderstaande ter completering

In mei 2009  had mevrouw Yfke Nijland van de NCRV me al eens gevraagd mijn belevenissen  als 3-9 RI-er eens te komen vertellen, hetgeen ik toen heb afgewezen. Dit deed ik omdat ik a. geen zin had om in een TV programma te komen en b. ik twijfels had over het feit of  het verhaal dat ik zou kunnen vertellen wel zo zou worden uitgezonden als door mij beoogd. Vervolgens benaderde de journalist van het genoemde programma, Piet de Blaauw, me in september 2011  met hetzelfde verzoek. Ik heb hem toen gevraagd of hij  in een dergelijk programma, als ik hem er van kon overtuigen dat de aantijging in het Pamflet van Wamel op een complot berustte, hij  in het te maken programma zou  willen aantonen, dat wat  3-9 RI  in de schoenen wordt geschoven in het Pamflet van Wamel , onjuist  is. Ik heb hem rechtuit gezegd dat ik mensen in zijn vak niet vertrouwde en bang was voor manipulatie. Echter Gen Maj. b.d. Noordzij, voorzitter van Vomi Nederland, die aanvankelijk ook wantrouwend tegenover de journalist De Blaauw stond ( wij hadden in 2010 al eens met De Blaauw in Bronbeek een gesprek gehad ),  meende nadien dat een gesprek  toch wel zin zou kunnen hebben.

Onze bataljonsarts  Dr. Verhagen is gelukkig nog steeds in leven (ruim 90 jaar oud) en van hem wist ik dat hij niet eerder van de actie Rawah Gedeh had gehoord dan na het verschijnen van de krantenartikelen daarover. Ik stelde  De Blaauw voor dat hij uit de mond van onze dokter zou horen wat bij de staf van 3-9 RI bekend  was over deze actie. Hij was het met mij  eens dat als de dokter hiervan indertijd niet heeft geweten, het Pamflet van Wamel niet op  waarheid kon berusten. Dr. Verhagen  sprak de  bataljonscommandant dagelijks en bezocht eens in de 14 dagen elk van onze ca. 20 kleine posten. Dit aantonen zou 3-9 RI ontlasten van de aantijging die al zo lang voortsleepte en waarover door vele kranten gewoon van elkaar werd overgeschreven zonder een onderzoek te doen. Na het gesprek  met  Dr. Verhagen , waar ook de heer Patist bij was, beloofde  De Blaauw op erewoord en handslag dat hij ervan overtuigd was, dat het Pamflet van Wamel  niet juist was en hij zou het programma daarop baseren.

Lees meer